Politika privatnosti

PRAVILA PRIVATNOSTI

VODITELJ OBRADE: 

HRVATSKA OBRTNIČKA KOMORA,

OBRTNIČKA KOMORA PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE,  Vukovarska 21, 51000 Rijeka,  OIB: 01906057901 (dalje u tekstu: Obrtnička komora PGŽ),

OBRTNIČKA KOMORA ISTARSKE ŽUPANIJE,  Mletačka 12/I, 52100 Pula, OIB:  50167550968

OBRTNIČKA KOMORA LIČKO-SENJSKE ŽUPANIJE,  Kaniška 4, 53000 Gospić, OIB: 20878486329

 1. PODACI O SLUŽBENIKU ZA ZAŠTITU PODATAKA

e-mail: [email protected], 051/325-599
e-mail: [email protected]
e-mail: [email protected]

 1. SVRHA I PRAVNI TEMELJI ZA OBRADU OSOBNIH PODATAKA

2.1. Vaše osobne podatke koji su nužni u svrhu  izvršavanja službenih zadaća i ovlasti Obrtničke komore PGŽ, Obrtničke komore Istarske županije i Obrtničke komore Ličko-senjske županije, obrađujemo u smislu odredbe  članka 6. stavka 1. točke (e) UREDBE (EU) 2016/679 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (dalje u tekstu: Opća Uredba).

 2.2. Vaše osobne podatke obrađujemo ispunjavajući svoje pravne obveze u smislu Opće uredbe, ali i temeljem legitimnog interesa u smislu članka 6. stavka 1. točke (f) Opće uredbe, u svrhu sudjelovanja na našim edukacijama, predavanjima i projektnim aktivnostima i sl.

 1. KORIŠTENJE KOLAČIĆA (COOKIES)
 • na službenim internetskim stranicama www.okpgz.hr, www.oklsz.hr, www.ok-istre.hr i www.radnacrno.hr koriste se tzv. kolačići (cookies) – tekstualne datoteke koje na računalo korisnika smješta internetski poslužitelj (server), putem kojeg davatelj usluge pristupa Internetu (ISP) prikazuje web stranicu.
 • kolačići nastaju kada preglednik na uređaju korisnika učita posjećeno mrežno odredište, koje potom šalje podatke pregledniku te izrađuje tekstualnu datoteku (kolačić). Preglednik dohvaća i šalje kolačić na poslužitelj internetske stranice prilikom povratka korisnika na njega.
 • na našim stranicama koriste se tehnički kolačići (obavezni kolačići, ne mogu se isključiti) koji su nužni za funkcioniranje Internet mjesta
 1. KOJA SU VAŠA PRAVA U VEZI OBRADE OSOBNIH PODATAKA

Za ostvarivanje svojih prava možete nam se obratiti pisanim putem ili putem elektroničke pošte koristeći naše kontakt podatke koji su navedeni na sljedećoj poveznici: www.okpgz.hr, www.oklsz.hr, www.ok-istre.hr i www.radnacrno.hr.

Vaša prava su:

– Pravo na pristup osobnim informacijama
– Pravo na ispravak osobnih podataka
– Pravo na brisanje (iznimke vezane uz ostvarivanje navedenog prava predviđene su člankom 17. stavkom 3. Opće uredbe)
– Pravo na ograničavanje obrade osobnih podataka
– Pravo na prigovor

 1. SIGURNOST OSOBNIH PODATAKA

Prikupljamo i obrađujemo osobne podatke na način kojim se osigurava odgovarajuća sigurnost i povjerljivost u njihovoj obradi  te omogućavanje učinkovite primjene načela zaštite podataka, smanjenje količine podataka, opseg njihove obrade, razdoblje pohrane i njihovu dostupnost.

Poduzimamo sve odgovarajuće tehničke i organizacijske mjere zaštite kako bi spriječili slučajno ili nezakonito uništavanje, gubitak, izmjene, neovlašteno korištenje, otkrivanje uvid ili pristup podacima.

Svi zaposlenici voditelja obrade obvezuju se na čuvanje osobnih podataka potpisivanjem izjave o povjerljivosti.

 1. VREMENSKO RAZDOBLJE ČUVANJA OSOBNIH PODATAKA

Vaše osobne podatke obrađujemo dok se ne ispuni svrha obrade osobnih podataka. Nakon prestanka svrhe u koju su prikupljeni, Vaše osobne  podatke više ne koristimo,  te isti ostaju u našem sustavu pohrane i čuvamo ih koliko nas obvezuju zakonski propisi o čuvanju arhivskog gradiva.

 1. KONTAKT INFORMACIJE

Ako imate pitanja u vezi obrade Vaših osobnih podataka, možete  nam se obratiti putem e-mail-a: [email protected], [email protected] ili ok.gospić@hok.hr.

 1. PROMJENE POLITIKE PRIVATNOSTI

Politiku privatnosti redovito ažuriramo kako bi ista bila točna i ažurna te zadržavamo pravo promjene sadržaja iste ako smatramo da je to nužno. O svim izmjenama i dopunama  biti ćete pravovremeno informirani putem naše internetske stranice u skladu s načelom transparentnosti.

 

PRAVILA O ZAŠTITI OSOBNIH PODATAKA OBRTNIČKE KOMORE PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE, OBRTNIČKE KOMORE ISTARSKE ŽUPANIJE I OBRTNIČKE KOMORE LIČKO-SENJSKE ŽUPANIJE

Hrvatska obrtnička komora,  Obrtnička komora Primorsko-goranske županije, Vukovarska 21, 51000 Rijeka,  OIB: 01906057901, Obrtnička komora Istarske županije,  Mletačka 12/I, 52100 Pula, OIB:  50167550968 i Obrtnička komora Ličko-senjske županije,  Kaniška 4, 53000 Gospić, OIB: 20878486329 (dalje u tekstu: Komore ), prikupljaju i obrađuju osobne podatke prvenstveno s  ciljem promicanja obrta i obrtništva, zastupanja i predstavljanja obrtnika i ostalih članova Komore pred državnim i drugim tijelima u zemlji i inozemstvu, pružanja pomoći prilikom osnivanja i poslovanja obrta, ali i ugovaranja usluga i uspostavljanja poslovnog odnosa, ispunjenja ugovornih obveza, unaprjeđenja poslovnih procesa te izvršavanja zadaća od javnog interesa.

Komore pružaju zaštitu osobnih podataka svojih korisnika, projektnih partnera i poslovnih suradnika te ostalih osoba koje nam se obrate i dostave svoje osobne podatke, tako da prikupljaju samo nužne podatke potrebne za ispunjenje svojih zakonskih i/ili ugovornih obveza te informiraju o načinu, svrsi prikupljanja i korištenja podataka i kad je primjenjivo, dijeljenja određenih podataka s trećim osobama. Svi prikupljeni podaci se čuvaju i dostupni su samo ovlaštenim osobama u Komorama. Svi zaposlenici obvezuju se čuvati povjerljivost svih osobnih podataka kojima imaju pravo i ovlast pristupiti. Ne obrađujemo više osobnih podataka nego je potrebno za ispunjenje svrhe prikupljanja. Prikupljene osobne podatke spremamo u elektroničkom i/ili fizičkom obliku te u svrhu zaštite primjenjujemo odgovarajuće tehničke, organizacijske i kadrovske mjere zaštite osobnih podataka i procedure kako bismo spriječili neovlašten pristup od strane trećih osoba te da bismo osigurali da se koriste u skladu sa svrhom obrade. Osobni podaci čuvaju se sukladno pozitivnim propisima, onoliko dugo koliko je to nužno za ostvarivanje zakonskih i/ili ugovornih obveza te svrhe prikupljanja, a najdulje do podnošenja zahtjeva za brisanjem istih. Naknadno povlačenje privole na obradu osobnih podataka ne utječe na zakonitost obrade na temelju privole dane prije njezina povlačenja. Dostavljanjem svojih osobnih podataka pristajete da se Vaši osobni obrađuju u svrhu i na način predviđen ovim Pravilima. Prikupljamo samo one osobne podatke koje ste nam vi dobrovoljno dostavili neposredno ili preko naših poslovnih suradnika i partnera ili koji su nam javno dostupni, odnosno one koje se bez privole smiju prikupljati i dalje obrađivati u slučajevima određenima zakonom.

Sukladno važećim propisima o zaštiti osobnih podataka i Općoj uredbi o zaštiti osobnih podataka (GDPR), imate pravo zatražiti pristup, ograničenje obrade, prijenos, ispravak i brisanje svojih osobnih podataka. Za više informacija u vezi obrade Vaših osobnih podataka, možete se obratiti službeniku za zaštitu osobnih podataka Obrtničke komore Primorsko-goranske županije putem e-mail-a: [email protected] ili službeniku za zaštitu osobnih podataka Obrtničke komore Istarske županije putem e-mail-a: [email protected] ili službeniku za zaštitu osobnih podataka Obrtničke komore Ličko-senjske županije putem e-mail-a: ok.gospić@hok.hr.

Slanje poruke putem kontakt obrasca na internetskoj stranici, putem Facebooka, SMS-a, elektroničke i ostale pošte Komore pružaju zaštitu osobnih podataka osoba koje nam se obrate putem kontakt obrasca preko naše internetske stranice, Facebook stranice, e-mail poruke ili slanjem SMS-a te ostalih pošiljki. Primjerice, slanjem poruke putem kontakt obrasca na našoj internetskoj stranici pružate nam svoje osobne podatke koji uključuju vaše ime i prezime, e-mail adresu i ostale osobne podatke sadržane u Vašoj poruci. Prikupljamo i sadržaj koji izradite, prenesete ili primite od drugih te nam ga dostavljate. To uključuje sadržaj kao što su e-poruke koje napišete i primite, fotografije i videozapise, dokumente i tablice te eventualne komentare koje objavite uz navedene sadržaje. Osobne podatke koje dostavljate koristimo u svrhu ispunjenja Vaših zahtjeva, a sadržaj Vašeg upita i Vaše kontakt podatke (broj telefona, e-mail adresa) te naš odgovor obvezujemo se čuvati kao profesionalnu tajnu te ih ne dijelimo drugim osobama

Politika kolačića (cookies) Pristupanjem stranici www.okpgz.hr, www.oklsz.hrwww.ok-istre.hr i www.radnacrno.hr i odabirom ok pristajete na upotrebu kolačića (cookies). Web stranice www.okpgz.hr, www.oklsz.hrwww.ok-istre.hr i www.radnacrno.hr  koriste kolačiće i slične tehnologije da bi se osiguralo pravilno funkcioniranje web stranice te poboljšalo iskustvo korisnika. Kolačići su malene datoteke, koje se pospremaju na računalo dok pristupate web stranicama, što se obično događa kada prvi put posjetite neku web stranicu. Web stranice s pomoću kolačića mogu zapamtiti Vaše postavke i sljedeći put kada posjetite istu stranicu mogu ih automatski primijeniti. Svrha kolačića je dobronamjerna, nisu štetni i ne mogu nositi viruse te omogućavaju da korisnik ima bolje iskustvo prigodom korištenja sustava. Ova stranica omogućava mjerenje posjećenosti putem Google Analytics – servis za mjerenje posjećenosti. Ako želite onemogućiti spremanje kolačića od strane ovog servisa, zabranite ih na sljedećem linku: Google Analytics – https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

IMATE PITANJA ZA NAS?

Kontaktirajte nas