STOP
RADU

NA CRNO!

Zaustavimo rad na crno!

Očuvajmo zdravo tržišno natjecanje i aktivno doprinesimo stvaranju boljeg poslovnog okruženja u kojem se pošten rad cijeni i nagrađuje.